Amikor a keresztény-cionizmus találkozik az antiorbánizmussal, mindketten kézre fogva az elmebetegség erős gyanúját.

A múlt héten jó napom volt, már kora reggel elolvashattam a munkanélküli amerikai blogger Bartus agymenését Nincs nagyobb meghasonlás a világon, mint egy illiberális fasiszta zsidó állam címmel. Jobb, mint egy kabarétréfa.

Íme a kedvenc vicces aranyköpések, lehetne többet is leírni, de csak a legjobb 8:

  • "zsidóságától megfosztott, pogány és fasiszta zsidó állam, amely a zsidóság önfeladásával és szellemi megsemmisülésével egyenlő" - Azaz ha Izrael nem azt csinálja, amit kellene a szerző szerint, az a zsidóság önfeladása.
  • Kiderül aztán, hogy a zsidótlan pogány fasiszta Netanjahu hozza el majd a Messiást! Dehát akkor miért beszél ellene a blogger? Nem akarja a Messiás eljövetelét???
  • "ideológiailag antiszemita (értsd: antiliberális)" - Nettó zsidózás ez. A szerző azt állítja, a liberalizmus egy zsidó eszme. Amellett, hogy ez marhaság, ilyet csak szélsőjobbos összeesküvéselméletekben lehet olvasni.
  • Az Orbán-rendszer "a Biblia által babiloni rendszernek nevezett konstrukció, amelynek lényege egy hamis vallás összefonódása az elnyomó, zsarnoki államhatalommal, amelynek hamis ideológiáját adja" - Nos, az Orbán-rendszer eleve egy szekuláris rendszer. Nem is lehetne másképp, a magyar nép nem vallásos. Tulajdonképpen az átlag magyar csak akkor védi a vallást, ha azt valaki támadja.
  • "az antikrisztusi világbirodalom, világdiktatúra, amely a világ végéhez vezet" "a konstantinuszi pogány fordulat után jött létre" és ez "a középkori katolikus egyház" - Nos, ellentmondás, mert ha már létrejött, most miért jön ismét létre Putyin, Trump, Orbán és Netanjahu vezetésével? S kiderül, nincs remény, mert azóta "betagozódott a protestantizmus és a neoprotestantizmus is, a pünkösdi-karizmatikus evangelikál mozgalommal az élen" ebbe a babiloni rendszerbe.
  • Sőt, sajnos már a judaizmusra se lehet számítani, mert abban is meglett ez a "babiloni" fordulat. A zsidóság elpogányosodott és "katolizált". Nem derül ki, vajon az egész judaizmus vagy csak annak valamelyik irányzata. Gondolom, az egyetlen jó zsidó irányzat az, mely az egyébként nem-zsidó Bartus hülyeségeit szajkózza.
  • "Saul, aki később Pál néven a pogányok zsidókeresztény apostola lett, mondta: nem az a zsidó, aki külsőképpen az, hanem az a zsidó, aki belsőképpen az. Miközben származása alapján nyilvánvalóan zsidó az, aki Ábrahámtól származik, de a zsidóságnak van egy belső lényege is, ez pedig az Isten ismerete, és mindaz, ami abból fakad.Ez pedig homlokegyenest ellenéte annak, ami pogány, ami nem zsidó. Ez a választófal zsidók és pogányok között." - Itt le is írja Bartus blogger saját magát. Ilyet még Bartus első számú ellensége, Németh Sándor se engedne meg magának.
  • Netanjahu a Római Birodalom újraépítésén fáradozik, ez nyilvánvaló! "A Biblia szerint a római birodalom épül újjá a hamis római (konstantinuszi) pogánykereszténység és a zsarnoki államhatalom szövetségében. Ennek zsidó mutációja a Netanjahu által épített illiberális fasiszta zsidó állam, amely a világ legnagyobb torzszüleménye."

Na most, a keresztény-cionizmus már önmagában egy modern tévtanítás. Azt állítja, Istenhez két kapu van: a zsidó és a keresztény, s Jézussal nem szűnt meg az előbbi. Persze ezt az abszurd ellentmondást a keresztény-cionisták úgy oldják fel, hogy ez ideiglenes állapot, mert majd a végidőkben persze minden zsidó majd elfogadja Jézust. De addig is vallási kötelesség a zsidók támogatása.

De ez így csak egy teológiai tévtanítás. Különös akkor elmebeteg dolog, ha politizálják. Azaz a mai Izraelnek valamiféle speciális szerepet adnak az üdvtörténetben.

A Hit Gyülekezete keresztény-cionista elveket vall, ahogy az onnan kiszakadt Bartus is. Amerikában nagyon sok protestáns keresztény-cionista, szinte divat ez. A sajátos, hogy az amerikai keresztény-cionizmus szinte mindig "jobboldali" politikailag, míg Bartus éppen ez az oldal ellen küzd.

Magyar szemmel persze furcsa a helyzet. Hiszen a Hit Gyülekezete fennállása első 25 évében előbb radikálisan ballib, majd semleges, de a ballibekhez húzó felekezet volt, s csak az utóbbi 10-15 évben állt át a Fideszhez. Pedig valójában éppen ezzel az átállással állt helyre a "világ rendje": Amerikában eleve elképzelhetetlen lenne, hogy egy keresztény-cionista a Demokrata Párt oldalán álljon.

A hagyományos keresztény tanítás az ellenkezője: Jézus eljövetelével nincs többé se ígéret földje, se kiválasztott nép, a zsidó nép egy a sok nép közül, Izrael pedig egy a sok ország közül. Szóval minden keresztény lehet Izrael-párti, Izrael-ellenes, vagy semleges e kérdésben. Mint ahogy minden keresztény lehet pl. Banglades-párti, Banglades-ellenes, vagy semleges Banglades iránt. Izrael nem egy kiemelt állam a keresztény hit szempontjából.

Ugyanez a helyzet a zsidó néppel és a zsidó vallással. A zsidó nép nem kiemelt nép. A zsidó vallás pedig ugyanúgy idegen vallás a kereszténység számára, mint az iszlám, a mormonizmus, a budhizmus, vagy bármi más.

Tévedés az újprotestáns keresztény-cionizmus, mely nemcsak, hogy azonosítja a mai Izraelt az ősi Izraellel, de azt is vallja, hogy Istenhez két út van: a zsidó valláson és Jézuson keresztül. Azaz mintha Jézus hatályon kívül lenne helyezve a zsidók számára. Természetesen ez teljesen ellenkezik nemcsak a keresztény tanítással, de a történelmi tényekkel is: a legkorábbi keresztények pont az ellenkezőjét gondolták, azaz azt, hogy a kereszténység az "igazi judaizmus", azaz minden zsidó hívőnek el kell fogadni Jézust.

Természetesen semmi gond, ha egy keresztény hívő politikailag Izrael-párti, amennyiben ezt nem vallási alapon teszi. Mint ahogy az se baj, ha Izrael-ellenes, ismét amennyiben ez nem vallási alapú ellenzés.

Az érdekes itt a cikk hisztérikus agymenése.


ÉRTÉKELD A MUNKÁNKAT EGY LÁJKKAL, ÉS OSZD MEG MÁSOKKAL IS! KÖSZÖNJÜK!