Majdnem 350 ezer forint egyösszegben, amit a kormányablaknál kérhetsz! Hivatalos, kitöltött kérelem kell hozzá! AZ EMBEREK 99%-A NEM TUD RÓLA, HOGY...

Majdnem 350 ezer forint egyösszegben, amit a kormányablaknál kérhetsz! Hivatalos, kitöltött kérelem kell hozzá!AZ EMBEREK 99%-A NEM TUD RÓLA, HOGY MEGKAPHATJA! Mutatjuk pontosan kinek jár és milyen feltételekkel >>>

EGYÖSSZEGŰ KIFIZETÉS : KORMÁNYABLAKOK HATÁSKÖRE!Abban az esetben, ha az álláskeresési járadékban részesülő álláskereső, a járadék folyósítási idejének kimerítését megelőzően határozatlan időtartamú teljes, vagy legalább napi négy óra munkaidejű részmunkaidős munkaviszonyt létesít, akkor kérelmére a folyósítási időből még fennmaradó időtartamra járó juttatás meghatározott mértékét egy összegben ki kell fizetni a folyósítási idő letelte után, amennyiben a munkaviszony folyamatosan fennáll. Az 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 27.§ (8) bekezdésben meghatározott egy összegben kifizetendő juttatás mértéke a még hátralévő időtartamra járó juttatás összegének 80 százaléka.

Hol intézhetem el? Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalaÜgyintézés határideje : 21 nap.További részletek az egyösszegű kifizetésről : http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/15/MUNKP00064

A támogatást a következő törvény szabályozza :

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 27. § (8)-(11) bekezdés,állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja, 10. § (1) bekezdés,2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 21.§ a), 33. § (1), 71-72. §, 98. § (2)-(4) bekezdések,az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet34/2009. (XII.30.) SZMM rendelet az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról.

AZ ÁLLÁSKERESŐ RÉSZÉRE - az 1991. évi IV. törvényben meghatározott feltételek szerint - ÁLLÁSKERESÉSI ELLÁTÁSKÉNT ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés JÁR. A JÁRADÉK NAPI ÖSSZEGE A FOLYÓSÍTÁS TELJES IDŐTARTAMA ALATT a járadékalap 60 százaléka, amely azonban nem lehet magasabb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegénél. (2017. január 1-től ez az összeg: 5870 Ft/nap.) AZ ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA LEGFELJEBB 90 NAP.

ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK ILLETI MEG AZT A SZEMÉLYT AKINÉL AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEK FENNÁLLNAK:a) álláskereső,b) az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik,c) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.

A MUNKAHELY AKKOR MEGFELELŐ HA AZ ÁLLÁSKERESŐ :

1) EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA SZERINT a munka elvégzésére alkalmas;2) VÁRHATÓ KERESETE az álláskeresési járadék összegét eléri (ha az álláskeresési járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb, akkor a kötelező legkisebb munkabér összegét kell figyelembe venni )3) MUNKAHELYE ÉS A LAKÓHELYE KÖZÖTT NAPONTA - tömegközlekedési eszközzel - TÖRTÉNŐ ODA- ÉS VISSZAUTAZÁSI IDEJE AZ ALÁBBI IDŐTARTAMOKAT NEM HALADJA MEG : a) alapesetben a három órát b) tíz éven aluli gyermeket nevelő nő álláskereső esetében a két órát c) tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében két órát d) megváltozott munkaképességű álláskereső esetében az általa igénybe vehető közlekedési eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje a két órát4) FOGLALKOZTATÁSA MUNKAVISZONYBAN TÖRTÉNIK5) A 25. életévét betöltött olyan álláskereső esetében, aki sem álláskeresési járadékra, sem nyugdíj előtti álláskeresési segélyre nem jogosult, és nem vesz részt munkaerő-piaci programban vagy nem részesül munkaerő-piaci szolgáltatásban a fentieken kívül a munkahely abban az esetben is megfelelő, ha a foglalkoztatás közfoglalkoztatási jogviszonyban történik.

A JÁRADÉK NAPI ÖSSZEGE A FOLYÓSÍTÁS TELJES IDŐTARTAMA ALATT a járadékalap 60 százaléka, amely azonban nem lehet magasabb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegénél. (2017. január 1-től ez az összeg: 5870 Ft/nap.) 2018-ban már enneél is magasabb!!!

Forrás : http://info.kezenfogva.hu

Álláskeresési járadék folyósítása időtartamának hátralevő idejére eső összegének egy összegben történő kifizetése iránti kérelem - van rá lehetőség, hogy az álláskeresési járadékot egy összegben fizessék ki, erről bővebb tájékoztatást a helyileg illetékes kormányablaknál tud kérni, illetve ezen az e-mail címen : E-mail: [email protected]

Forrás: csaladok.info


ÉRTÉKELD A MUNKÁNKAT EGY LÁJKKAL, ÉS OSZD MEG MÁSOKKAL IS! KÖSZÖNJÜK!